Qiziqarli topishmoqlar

1. Nima hamma tilda ham gapiradi?

2. Nimaning besh barmog‘i boru lekin birorta ham tirnog‘i yo‘q?

3. Yumuq ko‘z bilan nimani ko‘rish mumkin?

4. Ko‘prik ustida ketayotgan odam oyog‘ining tagida nima bor?

5. Qaysi joyda daryolar suvsiz, shaharlar uysiz bo‘ladi?

6. Qaysi joyda osmon pastda bo‘ladi?

7. Qaysi so‘roqqa hech qachon «ha» deb to‘g‘ri javob berish mumkin emas?

8. Kecha «ertaga», ertaga «kecha» bo‘ladigan kun qaysi?

9. Hayvonlardan birining nomini ikki tomondan o‘qilsa ham o‘zgarmaydi. Bu qaysi hayvon?

10. Sovuqda bir xil kiyingan kishi va bola turibdi, bularning qaysi biri tezroq sovuq yeydi?